Industritomter

Dette omfatter opparbeiding og planering av tomt, samt infrastruktur innenfor vann-, avløp- og vei.