Planering

Vi utfører planeringsarbeid med bakgrunn i tegninger av bygning e.l. og tar hensyn til omliggende terreng.